Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Turmwächter oder letzter Baumeister der Karlsbrücke?

Ivo Hlobil návazně na zjištění Romualda Kaczmarka, uveřejněná v tomto čísle Umění, konstatoval, že jsou výstižná. Navíc mohou přispět k řešení otázek spojených s interpretací „Věžníka“. „Věžník“ bez „petlice“ nemusel být vůbec věžníkem. Socha mohla zpodobňovat muže jiné profese. S opicí na zádech je znázorněn „werkmeister“ v trpasličí galerii východního chóru dómu ve Wormsu. Ten má pravou ruku položenou na opasku, v levé drží úhelnici (Winkelmaß). Kurt Gerstenberg zde viděl symbol pracovní posedlostí a skepse „werkmeistrů“. Anton Legner psal o metafoře trápení (Quälgeist), o tom, že opice byly odjakživa synonymem neřesti a hříchu. V Bernu se spojení kameníků s opicemi interpretuje pozitivně. Kamenící se díky mimetickým schopnostem označovali jako „Affen Gottes“, přičemž kvádr kamene se před opracováním nazýval „der Aff“. Pražský „Věžník“ snad zpodobňoval posledního ze středověkých stavitelů Karlova mostu.


< zpět