Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Achim Timmermann

Two Parlerian Sacrament Houses and Their Microarchitectural Context

Studie přináší zevrubnou analýzu tabernáklu v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem (1360-1378) a tabernáklu v kostele sv. Sebalda v Norimberku (1361-1379). Obě tato výrazně odlišující se díla, která vycházejí z uměleckého prostředí Petra Parléře a jeho okruhu, autor zasazuje do širšího středoevropského kontextu. Pozdější výtvarné ohlasy podle něho zaznamenal především kolínský sanktuář s polygonální základnou a prolamovaným jehlanem.


< zpět