Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Achim Timmermann

Of Trees and Shrines in Sixteenth-Century Transalpine Europe

Článek se zabývá konceptuálními a empirickými výsledky vzájemného ovlivňování dvou druhů znamení umísťovaných u cest, Baumbilder a Bildstöcke (Boží muka), a imaginárního nebo skutečného přírodního prostředí v jižním Německu na počátku 16. století. Zkoumání se zaměřuje na dva typy předmětů: jednak na soudobé zobrazení krajiny, v němž znamení u cesty bývají zpodobněna jako doplňky lesa i jako výtvory lesního prostředí, jednak na řadu Božích muk dochovaných in situ, která zjevně mají podobu dřevin ve tvaru hrubě otesaných kmenů, osekaných větví nebo svázané vinné révy, byť jsou vytesána z kamene. Krajiny se stromem se svatým obrazem, které existovaly pouze v obrazovém prostoru, sledované současně s objekty obývajícími fyzický prostor pozorovatele, vytvářely jakýsi společný horizont zkušenosti, v němž náboženství a příroda jsou spíše vzájemnou extenzí než protiklady.

Achim Timmermann: achimtim@umich.edu


< zpět