Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Purš

Grotesque stucco motifs in the Hvězda Summer Palace

Letohrádek Hvězda v „Nové oboře“ nedaleko Prahy byl zbudován arcivévodou Ferdinandem II. (1529–1595). Letohrádek byl založen na půdorysu šesticípé hvězdy a v interiéru přízemí vyzdoben mimořádně kvalitní štukovou výzdobou, která patří k nejranějším projevům této výzdobné techniky ve střední Evropě. Vznikla v letech 1556–1560 a je dílem severoitalských řemeslníků kolem sochaře Antonia Brocca. Stavba měla vyjádřit vladařsko-mytologickou reprezentační ideu, oslavit habsburského vladaře přirovnáním k antickým císařům. Do výzdobného systému byly integrovány groteskové motivy, které provázejí ikonografické dominanty letohrádku, dotvářejí celkový výzdobný systém jeho interiéru a patří i k unikátním dokladům tohoto typu výzdoby ve štuku. Řada těchto prvků byla převzata z antického sochařství a architektury epochy císařského Říma. Svým mnohočetným využitím ve výzdobě založené na velice zahuštěné textuře linií, rámů a figurativních i dekorativních motivů pak spoluvytvářely vizuální pole, jehož účinek na diváka bychom mohli označit za obdobu vizuálního působení struktury groteskové výzdoby. V této úloze vystupují jak prvky figurativní, tak i ornamentální. Další prvky byly přímo převzaty z groteskové výzdoby an sich. Jejich podíl je menší, na druhou stranu však představují mimořádně kvalitní ukázky tohoto typu výzdoby. Důmyslné rozčlenění jednotlivých polí štukové výzdoby a ztvárnění ornamentů i doprovodných motivů, v nichž hrají grotesky neopominutelnou roli, bylo uměleckým aktem, který významně ovlivnil esteticky působivé vy- znění celku. Dojem, jímž štuková výzdoby Hvězdě působí na pozorovatele, je dán synergií všech těchto faktorů, v němž právě složitý členící systém výzdoby přisoudil výnamnou roli i drobným motivům a jejich důmyslnému zakomponování do celku.

Ivo Purš: purs@udu.cas.cz


< zpět