Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Josef Vojvodík

Oralizace a olfaktorizace oka. K psychologii čichového vnímání v díle Jindřicha Štyrského

Studie se zaměřuje na ojedinělou pozici olfaktorických prožitků v Štyrského díle, která souvisí se zvláštní psychikou jeho osobnosti. Přítomnost těchto motivů v umělcových obrazech a textech je třeba chápat zejména jako devalvaci oka jako orgánu racionálního poznání. Jedním z takovýchto příkladů je koláž k Nezvalovu Sexuálnímu nokturnu. Článek sleduje vztahy olfaktorických prožitků s kulturou biedermeieru i s bachtinovskou koncepcí "groteskního těla".


< zpět