Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Stefan Bartilla

Prague – The City of Drawers

Salvador Dalí Prahu nikdy nenavštívil. V horním rohu malby Antropomorfický kabinet z roku 1936 (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf) však výjev z Prahy nalezneme, konkrétně jde o Anglickou ulici na pražských Vinohradech, nedaleko náměstí Míru s kostelem sv. Ludmily. Původní název obrazu byl Město zásuvek, Dalí ho však někdy před rokem 1965 změnil. Podle Dalího je obraz „svého druhu alegorie psychoanalýzy, která zobrazuje uspokojení, s nímž vdechujeme narcistní pach každého ze svých šuplíků”. Jako předlohu k pražskému výjevu využil Dalí pohlednici z doby kolem 1905–1908, která zachycovala partii v té době ještě samostatného města Královské Vinohrady. Dalí ji vybral proto, že se poznával s chlapcem v námořnickém oblečku, ve vedle stojící ženě pak spatřoval svou matku, nebo možná také tetu Carolinetu. Nabízí se tedy hypotéza, že obraz Město zásuvek lze vyložit jako narcistině-surrealistickou construkci mýtu, v němž Dalí vydává Prahu za prostředí, které mu od dětství bylo vlastní. Reaguje tím na úspěšnou pražskou návštěvu Andrého Bretona v roce 1935, se kterým tehdy zápasil o roli vůdčí postavy surrealismu. Smyslem malby však nebylo předat toto sdělení divákovi, šlo spíše o malířovo narcistní sebepotvrzení. Když později tato významová rovina přestala být pro Dalího palčivá, rozhodl se název obrazu změnit.Kontakt na autora:

stefanbartilla@hotmail.com


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0404

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:e251cd5e-784f-4368-ba5b-0c6e1191c5d4

< zpět