Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Slavíček

Dominik Kindermann (1739-1817): nové poznatky k jeho kreslířskému dílu

Vídeňský malíř Dominik Kindermann, narozený v severních Čechách, patří k pozapomenutým postavám přelomu 17. a 18. století. Příspěvek se zaměřuje především na jeho kreslířské dílo, jehož znalost rozšiřuje o nové práce, interpretované v širším uměleckohistorickém kontextu.


< zpět