Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová

Saly terreny zámku v Kroměříži a návrhy soch pro Podzámeckou zahradu

Vnitřní výzdoba sal terren zámku v Kroměříži, která vznikla v krátkém časovém rozpětí podle jednotné koncepce Martina Antonína Lublinského (1636–1690), se bezesporu řadí mezi nejdůležitější dochované památky sklonku 17. století na Moravě. Výzdobný program realizovali podle návrhů na zakázku olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695) přední umělci z oblasti lombardsko-ticinských jezer. Článek přináší několik nových zjištění. Navrhuje předatovat malířskou výzdobu tří hlavních sálů od Paola Paganiho (1655–1716). Fresky, dosud pokládané za první Paganiho realizaci na Moravě, vznikly patrně krátce před biskupovou smrtí v roce 1695, tedy před Paganiho návratem do rodného Castello di Valsolda. Největší část článku se věnuje nálezu reprodukcí neznámých kreseb a textů od Martina Antonína Lublinského ve fondu arcibiskupského archiváře Aloise Richtera (1884–1958). Vedle cenného schématu západního sálu se zaznačením pozice fresek, mramorových byst Tommase Ruese (1636–1703) a jednotlivých soch vytesaných v nadživotní velikosti neznámým autorem přináší konvolut materiálů rovněž popis sochařské výzdoby tohoto sálu. Ke dvěma známým originálním Lublinského listům s definitivními návrhy pěti soch, které měly sloužit sochaři jako předloha pro dekorace západního sálu, archivní materiál nově poskytl návrhy kreseb zbývajících dvou soch, tedy Cerery a Pana. Dalších celkem sedm reprodukcí zachycujících devatenáct postav patrně vzniklo jako návrhy pro výzdobu Podzámecké zahrady. U vstupu do zahrady ze strany sal terren měly stát sochy Favonia a Dobrého vánku. Pro centrální část parteru inventor navrhl téma Markomana pobíjejícího Kváda a okolo osm personifikací nejvýznamnějších moravských řek. Zda pro Podzámeckou zahradu byly určeny i návrhy personifikací smyslů a různých lidských vlastností, nelze s jistotou uvést. Stejně tak není vzhledem k absenci materiálů možné konstatovat, zda nově objevené Lublinského návrhy byly realizovány v sochařském provedení, anebo zůstaly pouze dokladem bohaté inventorské činnosti svého tvůrce jako varianty možné výzdoby předkládané objednavateli.


< zpět