Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Filip Suchomel

A Unique Lacquer Casket with Tea Utensils, Formerly the Property of Empress Maria Theresa

V jedné české soukromé sbírce se podařilo nedávno objevit výjimečnou lakovou kazetu s čajovým náčiním, která dle informace na dně achátového šálku patřila císařovně Marii Terezii. Předmět představuje vrcholnou ukázku dobového uměleckého řemesla, která kombinuje orientální, japonskou lakovanou kazetu, vyrobenou pro evropský trh kjótskými lakový mistry, s evropskou soupravou pro pití čaje skládající se ze tří lahvic a šálku. Porcelánové lahvice vznikly v nejranějším období ve vídeňské porcelánce pod vedením Clauda Imnnocentia Du Paquira pravděpodobně kolem roku 1720. Šálek je vyřezán z achátu a doplněný zlatým kováním s dedikačním nápisem. Je všeobecně známo, že Marie Terezie vlastnila ve střední Evropě zcela ojedinělou sbírku orientálního lakového umění, kterou později věnovala své dceři Marii Antoinettě, a je pravděpodobné, že rovněž tento exponát mohl patřit do tohoto souboru. V období přelomu 17. a 18. století vrcholila po celé Evropě záliba v exotickém zboží, k níž můžeme drahý japonský lak jednoznačně zařadit. Na mnoha šlechtických sídlech po celé Evropě vznikaly soubory japonského a čínského laku a porcelánu, doplňované nově vznikající evropskou produkcí vytvářející harmonický celek. Protože neexistovalo žádné originální vybavení kazety, o niž zde píšeme, byla v Evropě dle dobového vkusu doplněna ranou porcelánovou produkcí z vídeňské manufaktury, která kopírovala především v počátcích své produkce i japonské a čínské originály, a dávala tak celé soupravě orientální nádech. Vzniklo tak výjimečné nadčasové dílo, které můžeme pro jeho ušlechtilost obdivovat i dnes.


< zpět