Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Socha sv. Václava s parléřovskou značkou v katedrále sv. Víta

Článek se věnuje nejznámějšímu dílu parléřovského sochařství - soše sv. Václava v pražské katedrále - kolem níž se vedou stálé spory v uměleckohistorické literatuře. Autor shrnuje dosavadní názory na umístění, datování i autorství sochy a sám předpokládá, že dílo vzniklo v roce 1373 a bylo původně umístěno v jediném architektonickém tabernáklu opěrného systému nad svatováclavskou kaplí. Sochu připisuje Petru Parléřovi.


< zpět