Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)


Vážení čtenáři,


při listování jmenným rejstříkem Umění z devadesátých let se ukazuje, že bezkonkurenční pozornost zdejších i zahraničních badatelů v tomto období na sebe strhl Karel Teige, ponechávající daleko za sebou svatého Víta s jeho pražskou katedrálou, Pannu Marii, Ježíše Krista, rodinu Dientzenhoferových, Parléře, Rudolfa II. i Karla IV. Soustředíme-li se výhradně na 20. století, pak jako druhá "nejpopulárnější" osobnost vyvstane Teigův souputník v avantgardním hnutí a zároveň rival v polemikách - Jindřich Štyrský. Jeho dosavadní umístění ještě zlepšuje nynější číslo Umění, volně související s kolokviem, které jsme letos v červnu uspořádali v Ústavu dějin Umění AV ČR v Praze. Záměr rozvinout zaujatou debatu o podnětech a otázkách, které rozmanité tvůrčí aktivity Jindřicha Štyrského vyvolávají, zmíněné setkání nejen naplnilo, ale v jistém smyslu dokonce přesáhlo. Několik účastníků totiž postupně nabídlo časopisu Umění samostatné studie, které vznikly dalším promýšlením původních diskusních příspěvků. Rozhodli jsme se shromáždit je ve společném čísle, zabývajícím se na příkladu Jindřicha Štyrského i obecnějšími tématy. Právě jeho dílo umožňuje podnikat rozličné badatelské exkurze, vedoucí k rozkrývání leckdy nejednoznačných vztahů meziválečné avantgardy k jiným epochám, stylům a uměleckým názorům (baroko, biedermeier či akademismus), k výzkumu jemných souvislostí mezi výtvarným a literárním vyjádřením téhož námětu, prožitku, pocitu, vzpomínky či snu (viz různé citace ze Štyrského knihy Sny, odkazy na prózu s fotomontážemi Emilie přichází ke mně ve snu, interpretace fotografií zámku La Coste, založená na rozboru Štyrského textů o markýzi de Sade, apod.), ke sledování pohybu mezi "vysokým" a "nízkým" (např. v poměru ke knižních obálkám), a konečně i k dalšímu rozkolísání pojmu avantgardy.

Úvodní narážka na jmenný rejstřík Umění nebyla náhodná. V současné době postoupil do pokročilé fáze projekt Polany Bregantové, která připravuje důkladnou bibliografii všech ročníků Umění. Vydání definitivní verze, o němž Vás budeme včas informovat, plánujeme na rok 2002, kdy časopis dospěje k padesátému ročníku. Zájemci však mohou již nyní používat zpracované části v knihovně Ústavu dějin Umění AV ČR.

Ti čtenáři, kteří v časopise nevynechají ani tiráž, si patrně v několika předchozích číslech všimli, že kromě tradiční rubriky Umění v sekci akademických časopisů na internetových stránkách Akademie věd České republiky jsme otevřeli i vlastní, bohatší stránky na adrese http://www.intimate.cz/umeni. Jejich obsah nyní rozšiřujeme o diskusní fórum, v němž uveřejňujeme ohlasy na texty otištěné v Umění. Dopisy lze buď odesílat přímo z internetové stránky, nebo dodat do redakce. Těšíme se na Vaše názory, reakce a náměty.Lenka Bydžovská


< zpět