Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavla Machalíková

‘Whence come these terrible images…’  How 19th Century Bohemia Began to Show  an Interest in Folk Art and Popular Imagery 

Změny, k nimž došlo v evropském umění na konci 18. století, v době označované obecně za nástup modernity, měly za následek důležitou proměnu v přístupu k tradici a jejímu přijímání. Tradiční umělecké uvažování se rozšířilo novým směrem: k uvažování o alternativách, které díky své jinakosti a vizuální neotřelosti nabízely různé „nízké“ styly. Sféra vysokého umění se tímto napojením rozšířila o nové výrazové možnosti, včetně inspirace výtvarnými motivy spojovanými s venkovem a postupně budovanou představou lidového výtvarného umění. Text se v několika komentářích věnuje reflexi této situace ve výtvarném umění v Čechách, kterou zasazuje do evropského kontextu a ukazuje souvislosti, v nichž se utvářela představa o „nízkém“ a „lidovém“ v myšlení o výtvarném umění v raném 19. století. Na příkladu Josefa Mánesa, Josefa Führicha a Hippolyta Soběslava Pinkase naznačuje, jak se ve výtvarném umění v Čechách začalo reflektovat vernakulární (lidové) a zda a jak se vysoké umění již v 19. století obracelo k výtvarným postupům vycházejícím z této oblasti.


< zpět