Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ernő Marosi

Probleme der Prager St. Georg-Statue aus dem Jahre 1373

Přestože nebyly v nedávné době nalezeny žádné nové skutečnosti a prameny, které by lépe osvětlily okolnosti vzniku sochy sv. Jiří na Pražském hradě, pokouší se autor příspěvku o nový pohled spojený s novou interpretací problému. Dané dílo klade do souvislosti s italskou raně renesanční plastikou, čímž mu přiznává pokročilou modernost. Ta se projevuje také v jeho kompozici, počítající pravděpodobně s frontálním pohledem diváka.


< zpět