Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Markéta Svobodová

František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno

Článek se zabývá kontakty mezi brněnským architektem, typografem a organizátorem kulturního dění Františkem Kalivodou a maďarským avantgardním výtvarníkem László Moholy-Nagyem. Tyto kontakty souvisejí s Kalivodovým zájmem o experimentální film a pozdější aktivitou navazující na jeho činnost ve filmové sekci sdružení Levá fronta. Po neúspěšné snaze vydávat mezinárodní filmový časopis Ekran se Kalivoda společně se švýcarským teoretikem architektury Sigfriedem Giedionem a Moholy-Nagyem odhodlal k jiné aktivitě – výsledkem byla publikace Telehor s podtitulem „mezinárodní časopis pro vizuální kulturu“. Švýcarské nakladatelství Lars Müller Publishers vydalo v rozmezí let 2011 až 2013 reprint tohoto avantgardního časopisu, který vznikl ve spolupráci s curyšským nakladatelem Hansem Girsbergerem v roce 1936 na půdě první Československé republiky. Přínosné pro tento počin se stalo především to, že vyšly obě mutace: s barevnou obálkou, jako originál dobového Telehoru i černobílou obálkou se zasvěcenými komentáři historiků umění Klemense Grubera a Olivera A. I. Botara, kteří časopis začleněním do historických událostí, ale i komparací s dobovou západní produkcí uvádějí do celkového mezinárodního kontextu. V souvislosti s vydáním reprintu Telehoru se autorka článku mimo jiné snaží zodpovědět otázku, jaký vztah měla česká avantgarda k dílu László Moholy-Nagye, kam až sahaly jeho kontakty s Československem, odkud se vynořovaly různorodé názory na jeho dílo a jak korespondovaly s ideovým naladěním společnosti nejen třicátých let 20. století, kdy vzájemná spolupráce mezi Moholy-Nagyem a Kalivodou zrovna kulminovala. Článek je doplněn edicí korespondence Moholy-Nagye s Františkem Kalivodou z let 1933–1946, uloženou ve sbírce dějin architektury Muzea města Brna.


PDF

< zpět