Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Hrabová

Studium či návštěva? Architekt Karel Hannauer jako zprostředkovatel zahraničních vlivů na českou avantgardní architekturu

Karel Hannauer mladší patří k významným aktérům české avantgardní architektury. Jako syn úspěšného stavebního podnikatele v Nuslích získal nejlepší možné vzdělání a mohl se plně věnovat svému osobnímu rozvoji. Již během studia se aktivně zapojil do života soudobé kulturní scény, publikoval v denním i odborném tisku a ve dvaadvaceti letech vozil ve svém vlastním kabrioletu po Praze Le Corbusiera. Ještě za Hannauerova života se v jeho publikovaných životopisných údajích objevila informace o studiu u Le Corbusiera v Paříži, Waltera Gropia v Berlíně a Victora Bourgeoise v Bruselu. Údaj o takto všestranném a kosmopolitním vzdělání zakořenil ve sporé historiografii architekta a s důvěrou v dobový zdroj byl uváděn dodnes. Publikovaná stať vychází z revize tradovaných údajů o Hannauerových studiích v zahraničí. Díky zpracování materiálů uložených v zahraničních archivech a studiu jinak nedostupné Hannauerovy pozůstalosti je možné sledovat podíl vlastní sebereprezentace v portrétu historické osobnosti. Nejenže Karel Hannauer ani u jednoho z uvedených mistrů zřejmě nestudoval, s jediným z nich nemáme doložený ani jiný pracovní kontakt. Zatímco v pozůstalosti a archivu Le Corbusierova ateliéru se o studiu českého architekta nedočteme, v dochovaných dokumentech z ateliéru André Lurçata nalezneme Hannauerovu žádost o praxi včetně doporučení z Klubu architektů a zamítavé odpovědi ze strany pařížského architekta. Karel Hannauer si byl vědom významu zahraničních kontaktů pro úspěch na domácí scéně. Věděl, že pokud chce šířit své ideály, musí jim zajistit patřičnou reklamu. Zahraniční zkušenost a bystrá orientace v širším kontextu avantgardní architektury výrazně ovlivnila jeho práci a zároveň byla důležitým přínosem pro domácí prostředí.


< zpět