Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zdeněk Kazlepka

"…il pittore ha gusto il genio di servirla, ma ancora di farsi onore." Z korespondence Giuseppa Marii Crespiho zvaného Lo Spagnolo Antoniu Rambaldovi hraběti Collalto e San Salvatore (1722-1734)

Korespondence mezi boloňským malířem Crespim a Antoniem Rambaldem z rodu Collaltů dokumentuje vzájemný vztah obou osobností. Dopisy vypovídají nejen o tom, že Crespi namaloval pro hraběte několik obrazů, ale i o soukromém životě dalších postav z okruhu bolognského mecenátu.


< zpět