Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Zlatohlávek

K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého
v Kroměříži

Kořeny umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů sahají do 17. století. Příspěvek se pokouší na základě nových nálezů a nového pohledu na známé dokumenty sledovat provenienci těchto děl až do doby samého vzniku sbírky.


< zpět