Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

Strašná hrůza, přitažlivá

V roce 1940 namaloval Jindřich Štyrský obraz, který zcela nečekaně zasadil do barokního rámu. Podle ústní legendy nese titul Oidipus. Autor studie upozorňuje v této souvislosti na Štyrského vztah k baroku a zároveň interpretuje dílo v kontextu českého moderního umění, v němž může představovat určitou antitezi k obrazu Salvator od Jana Zrzavého.


< zpět