Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Markéta Svobodová

‘Mein lieber Ka’. Letters from László Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933–1946

Dopisy László Moholy-Nagye architektu Františku Kalivodovi z let 1933–1946, které jsou uloženy ve sbírce Muzea města Brna, zachycují spolupráci mezi oběma výtvarníky především v období vzniku časopisu Telehor. Kalivoda navázal kontakt s Moholy-Nagyem během svého působení ve filmové sekci Levé fronty prostřednictvím estetika a literárního teoretika Bendřicha Václavka, s nímž intenzivně spolupracoval již od roku 1925. Kalivoda se osobně s Moholy-Nagyem setkal v létě 1933 na mezinárodním kongresu moderní architektury CIAM Marseille – Athény, kde maďarský výtvarník natáčel o průběhu kongresu film. Nejstarší dopis je z října 1933 a týká se právě půjčování a výměny filmů. V dopisech z let 1935–1937 se dočítáme o společných projektech: Moholy-Nagyových výstavách v Československu (1935), přípravě Telehoru (1936) a o Mezinárodním architektonickém sdružení CIRPAC. Dopisy z doby vydávání Telehoru jsou spíše pracovního charakteru a dokládají pravidelnou komunikaci mezi oběma hlavními aktéry; anglicky psané dopisy zaslané Kalivodovi Moholy-Nagyem z Chicaga v letech 1938, 1939, 1945 a 1946 dokumentují přátelskou komunikaci navzdory dramatické předválečné i poválečné době. Korespondence mezi oběma výtvarníky musela být ve skutečnosti mnohem obsáhlejší, což napovídají citáty z dopisů v Telehoru nebo ta část korespondence Moholy-Nagye, která byla nalezena na webových stránkách aukční síně Christie’s v Londýně. Zatím se nepodařilo objevit žádné dopisy směřující od Kalivody k Moholy-Nagyovi.


< zpět