Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Achim Timmermann

A Beautiful Madonna in Michigan

Cílem této krátké zprávy je představit širší veřejnosti dosud nepublikovaný fragment krásné madony datovaný kolem roku 1400, který nedávno získalo darem Muzeum umění Michiganské univerzity v Ann Arbor. Na zatím nerestaurovaném fragmentu sochy vyřezané z měkkého dřeva listnatého stromu, zřejmě lipového, o rozměrech 28,58 x 27,94 x 12,07 cm, se zachovaly rozsáhlé stopy polychromie, některé pravděpodobně původní. Fragment postavy sestává z hlavy otočené doleva a nakloněné mírně dolů, krku a horní části trupu, převážná část pravého ramena chybí. K soše není k dispozici žádná dokumentace. Razítka celních úřadů na spodní části sochy však naznačují, že socha byla na prodej v Rakousku, než se dostala do Spojených států amerických. I přes poměrně špatný fragmentární stav zůstává ze sochy dost, abychom mohli prohlásit, že původní celá postava madony dosahovala mimořádné, ne-li nejvyšší kvality. Srovnání s dochovanými krásnými madonami s hlavou obrácenou doleva dolů směrem k dítěti také ukazuje, že nejbližší analogii k soše z Ann Arbor představuje Krumlovská madona z vápence, datovaná do let 1390–1400, v současnosti vystavená v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni. Zatímco některé stylové rozdíly mezi těmito dvěma sochami by mohly naznačovat, že pocházely z různých dílen, jejich další výrazné podobnosti svědčí o tom, že autor Madony z Ann Arbor pracoval v okruhu Mistra krumlovské madony, a navíc se snažil ve své vlastní sochařské tvorbě co nejlépe napodobovat jeho umělecké podání tichého psychologického dramatu.


< zpět