Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

James Elkins – Richard Gregor

The Homonymic Curtain 

Tento esej, vzniklý ze spolupráce dvou autorů, chce uvést novou koncepci psaní poválečných dějin umění. Richard Gregor, jenž píše o dějinách slovenského umění padesátých let a pozdějších desetiletí, se domnívá, že nedorozumění a dezinterpretace umění v západní a východní Evropě způsobují obtíže při porozumění pojmům jako „konceptuální umění“ nebo „pop art“. Jeho koncepce „homonymní opony“ popisuje podobu těchto nedorozumění. James Elkins pracuje na knize o globálních dějinách umění a využívá přitom podobnou myšlenku: jeho „koncept slovníku“ představuje metodu, jak nově definovat odborné názvy pro každý kulturní kontext. V učebnici by například každá kapitola mohla začínat slovníkem termínů redefinovaných tak, aby odpovídaly období, praxi, národu, regionu nebo historickému okamžiku zachycenému v této kapitole. Výrazy jako „kubismus“, „konceptualismus“, „avantgarda“ nebo „formalismus“ by mohly být nově definovány v každém novém kontextu. Domnívali jsme se, že tímto způsobem bychom mohli zůstat přístupní k radikálním reinterpretacím, které poznamenávají velké oblasti modernismu a postmodernismu. Například kapitola o modernismu v Chile by mohla být uvedena novou kontextuální definicí pojmu kubismu s upozorněním, že v Chile se nevyskytovali téměř žádní kubisté a kubismus byl chápán výrazně odlišnějším způsobem než ve Francii. Kapitola by mohla začínat poznámkou, že kubismus byl považován spíše za formální experiment než za nezbytnou novou orientaci avantgardy a že v chilském kontextu chyběla kritická debata, která ho doprovázela a podporovala v Paříži. Čtenáři by mohli být vyzváni, aby při čtení kapitoly chápali pojem „kubismus“ v tomto jednodušším a schematičtějším vymezení. Pojetí „homonymní opony“ a „koncept slovníku“ spolu úzce souvisejí. Jejich autoři si v tomto eseji navzájem vyměňují myšlenky a navrhují řešení aktuálních problémů interpretace.


< zpět