Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

Zlom a odraz. K jednomu typu představového schématu kolem roku 1900

Autor sleduje roli motivu odrazu ve vodní hladině při vzniku moderního obrazu a překonání realistického zobrazení. Přibližuje jednotlivé příklady z oblasti malířství a fotografie přelomu 19. a 20. století. Jejich prostřednictvím definuje dva protikladné přístupy, k jejichž charakterizování užívá pojmu představové schéma.


< zpět