Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Klára Benešovská

Das Frühwerk Peter Parlers am Prager Veitsdom

Příspěvek věnuje pozornost ranému dílu Petra Parléře v chrámu sv. Víta v Praze. Jednou z jeho prvních prací v katedrále byla stavba sakristie. Zevrubným rozborem autorka článku dokládá, že Parléř dostavěl východní pole sakristie podle staršího projektu Matyáše z Arrasu, narozdíl od pole západního, které řešil samostatně. Genezi přítomného klenebního schématu článek vysvětluje v širším uměleckohistorickém kontextu. Kromě toho se zaměřuje i na jižní chrámovou předsíň, vyznačující se originálním prostorovým pojetím.


< zpět