Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Meghan Forbes

‘To reach over the border’: An International Conversation Between the Bauhaus and Devětsil

V březnu 1923 obdržel Karel Teige od ředitele Bauhausu Waltera Gropia dopis ohledně Mezinárodní architektonické výstavy, která byla koncipována jako část první výstavy Bauhausu ve Výmaru. Gropius usiloval o hodnotnou českou reprezentaci a Teige mu měl v tom pomoci. S podporou Teigeho bylo Československo zastoupeno na zmíněné výstavě co do počtu architektů na třetím místě po Německu a Holandsku. Předkládaná studie ukazuje, že se právě tehdy rozvíjel důležitý vztah mezi Bauhausem a představiteli české avantgardy. Přestože se často tvrdí, že tomu bylo až v období, kdy Bauhaus vedl Hannes Meyer, bohaté a produktivní kontakty se utvářely už za Gropia. Spolupráce a korespondence Teigeho a Gropia pokračovala i po roce 1928, kdy Gropius jako ředitel Bauhausu skončil. Když Meyer nastoupil po Gropiovi jako druhý ředitel Bauhausu, jeho marxistické přesvědčení a zájem o konstruktivismus ho sblížil s estetickou a politickou orientací Teigeho, a vztah mezi Bauhausem a českou avantgardou dále pokračoval. Teige přednášel na vysoké škole Bauhausu v Dessavě v roce 1930 krátce po pobytu Meyera v Praze v prosinci 1929. V únoru 1930 vyšlo v Teigově časopisu ReD zvláštní číslo věnované Bauhausu. Studie dokládá, že spolupráce vytvořená za Gropia připravila cestu k pozdější zvýšené aktivitě za Meyerova vedení a popisuje přesun vlivu z Gropia na Meyera na Bauhausu nikoli jako skutečný začátek vztahu Bauhausu k české avantgardě, ale spíše jako kontinuitu a posílení předchozích styků.


< zpět