Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Max Dvořák a působení Antonína Matějčka na Uměleckoprůmyslové škole

Příspěvek přináší dopis Maxe Dvořáka řediteli Uměleckoprůmyslové školy v Praze Jiřímu Stibralovi z roku 1916. Dvořák v něm na žádost Stibrala doporučil Antonína Matějčka jako vhodného nástupce profesora K. B. Mádla, který požádal o odchod do výslužby. Komentář Jindřicha Vybírala uvádí i další příklady Dvořákovy pomoci českým historikům umění.


< zpět