Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Tomáš Korbel, Čeští architekti a stavitelé v 19. století. Profesní a společenský vzestupKontakt na autora:

jindrich.vybiral@umprum.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0408

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:d86282df-aa4a-425a-9de5-98106891e302

< zpět