Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marianna Placáková

Emancipation Despite Circumstances: The Prague Spring, (Dis)engagement on the Art Scene and the Emergence of Feminist Consciousness among Women Artists

Autorka se v článku zabývá vznikem feministického vědomí československých umělkyň, který klade do konce šedesátých let minulého století jako součást kulminace československého reformního procesu, v němž se revidovala genderová politika a ženy byly v rámci expertního diskurzu nově chápány jako specifická sociální skupina mající vlastní potřeby a zájmy. Ačkoli na místní umělecké scéně nedošlo ke kolektivní politizaci umělkyň ve smyslu určitého hnutí, autorka argumentuje, že se jednalo o individuální feministické přístupy jednotlivých umělkyň, které byly ve svých pozicích ovlivněny dobovými politicko-společenskými diskuzemi. Argumentačně článek zasazuje pozice jednotlivých umělkyň do kontextu těchto diskuzí o genderové rovnosti, které sice neprobíhaly na místní umělecké scéně, ale staly se jedním z hlavních témat dobového tisku a akcelerovaly tehdejší politické procesy. Článek se dále zabývá vztahem místní umělecké scény k politické angažovanosti v umění a její možné informovanosti o „západních“ feministických hnutích, rodících se na konci šedesátých let. Cílem článku je ukázat texty historičky umění Mileny Lamarové a výtvarná díla Evy Švankmajerové, Naděždy Plíškové, Zorky Ságlové jako výsledky jejich feministické pozice a určit, v jaké politické perspektivě byla ukotvena.Kontakt na autora:

marianna.placakova@gmail.com


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0403

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:3876d97c-1ab0-49f7-828e-97ef1f8ae863

< zpět