Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Winter

Jakub Obrovský a Jindřich Štyrský

Příspěvek hledá spojitosti mezi akademickou tvorbou Jakuba Obrovského a surrealistickými pracemi jednoho z jeho nejvýznamnějších žáků Jindřicha Štyrského. Styčné body mezi nimi leží ve společných východiscích, promítajících se v různých podobách do jejich tvorby. Shodným námětem bylo oběma téma ztraceného ráje, symbolizované arkadickou krajinou dětství, ke které se v určitých chvílích naléhavě obraceli.


< zpět