Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Brodský

Epistolae beati Sidonii ve varšavské Národní knihovně

Ve varšavské Národní knihovně byl objeven doposud neznámý iluminovaný rukopis Epistolae beati Sidonii episcopi Clarimontis Arvenis, datovaný do roku 1440. Kodex obsahuje ornamentální iniciály a jednu iluminaci figurální. Rukopis je nepochybně českého původu; ornamentální systém je typickým projevem české iluminace 15. století. Výzdoba, jak ornamentální, tak především figurální, je poměrně značně kvalitní a slohově pokročilá. Rukopis prošel knihovnou Matyáše Korvína, jak dokládá dodatečně domalovaný erb na fol. 2r. Ornamentika odpovídá slohovému stupni reprezentovanému zejména dílem Mistra Šelmberské bible. Nejde jen o bordurovou floraturu, ale též o monochromní figury v dřících iniciál. Zajímavé jsou však především souvislosti s dílem Mistra Fridrichova breviáře, který, ač původem z Moravy, působil významnou část své profesionální dráhy v Dolních Rakousích. Postavám tohoto iluminátora se do značné míry blíží obličejová typika ve varšavském rukopise. O ztotožnění autorů sice patrně nelze uvažovat, ale v obecné rovině jde o doklad příbuzného slohového stupně, přechodu od doby pohusitské k pozdní gotice v užším slova smyslu.


< zpět