Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Romuald Kaczmarek

Bemerkungen zum Turmwächter des Altstädter Brückenturms

Romuald Kaczmarek reagoval na stať Iva Hlobila v třetím čísle časopisu Umění LXI, 2013, o „Věžníkovi“ Staroměstské mostecké věže Karlova mostu. Souhlasil s nově navrhovaným datováním sochy kolem roku 1450, ale k její interpretaci měl dvě připomínky: 1) S odkazem na vlastní, přesnější fotodokumentaci upozornil, že v Hlobilově stati zmíněný historik umění Anton Grueber fantazíroval, když napsal, že „Věžník“ v levé, dnes chybějící ruce původně držel závoru vrat k věži mostu. Podle zachovaných prstů měl destruovanou ruku pouze zastrčenu za opasek. 2) Torzálně zachovaná ručka na hlavě „Věžníka“ není pravá, jak předpokládal Ivo Hlobil, nýbrž jde o levici. Podle velikosti a protažených proporcí souhlasil s tím, že jde o ruku opice-démona. Smysl výjevu Romuald Kaczmarek ponechal otevřený: „Socha mohla umně kombinovat více významů, které se při jejím obcházení postupně vyjevovaly – typ Atlanta versus nestoudník ukazující zadnici, aluze na sv. Kryštofa versus osobu, která by jako tento světec mohla přecházet přes rozvodněnou řeku, v ruce s klíčem od mostní brány, ovšem prosta dobromyslnosti a laskavosti obra z počátku křesťanství.“


< zpět