Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Katarzyna Cytlak

Complexity and Contradiction in Central European Radical Architecture. Experiments in Art and Architecture in the 1970s

Článek se zabývá otázkou existence vizionářského nebo „radikálního“ přístupu k architektuře ve středovýchodní Evropě. Za pomoci příkladů umělecké a architektonické tvorby sedmdesátých let z Polska, Československa, Maďarska a Rumunska hledá odpovědi na otázky týkající se charakteru pokusů, které podnikali v umění a architektuře východního bloku „nearchitekti“. Mohli bychom mluvit o homogenním hnutí experimentální architektury v této oblasti v sedmdesátých letech? Měly architektonické projekty tohoto období společné charakteristiky a cíle? Lišily se projekty od podobných návrhů vytvářených v západní Evropě v téže době? Nejdříve představujme několik příkladů, které ukazují formální souvislosti mezi východoevropskými architektonickými koncepcemi a projekty některých západních architektů a umělců. Poté podrobně analyzujme koncepční, substanciální a sémantické sbližování i rozdíly mezi architektonickými projekty z Východu a Západu. Na závěr poukazujeme na originální charakter východoevropské architektury. Článek předkládá kritickou reflexi architektury vnímané v kontextu autoritářského politického systému. Při zkoumání architektonických projektů z východní a střední Evropy se zaměřuje především na vztah mezi formálním jazykem architektury a jeho ideologickými, politickými a sociálními konotacemi.


< zpět