Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Štěpán Vácha

Repräsentations- oder Krönungsornat? Zum Ursprung und zur Funktion des Zeremonialgewandes Ferdinands IV. aus dem Jahre 1653

Článek se věnuje českému korunovačnímu oděvu, který byl ve starší literatuře přisouzen Ferdinandovi II. Autor tyto závěry vyvrací a na základě historických pramenů ukazuje, že oděvní souprava vznikla až roku 1653 pro Ferdinanda IV. Současně popisuje její funkci a další využití při pozdějších slavnostech.


< zpět