Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Třetí bienále časopisu Umění

Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhne od 17 hodin v Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1 - Staré Město) slavnostní vyhlášní výsledků třetího bienále časopisu Umění, soutěže, do níž jsou zařazeny články, zprávy i příspěvky pro rubriku Archiv (nikoli však recenze), jejichž autoři nepřekročili v době odevzdání textu 35 let a které byly v Umění publikovány v uplynulých dvou letech. Jménem redakce časopisu Umění bychom vás všechny rádi pozvali na tuto akci.

| pdf |