Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tereza Johanidesová vítězem 2. bienále mladých autorů časopisu Umění/Art

24. května 2017 byly na neformální slavnosti v Café Kampus vyhlášeny výsledky 2. bienále mladých autorů časopisu Umění/Art. Soutěže se zúčastnilo sedmnáct začínajících badatelů s devatenácti příspěvky, které byly v letech 2015–2016 uveřejněny v impaktovaném časopise Umění/Art. První cenu získala Tereza Johanidesová  za článek "Úzkost z vlivu" v dějinách umění (Umění LXIII, 2015, s. 250–262). Čestné uznání udělila porota Jiřímu Koukalovi za studii Der tote Freund von František Kovárna (Umění LXIII, 2015, s. 92–103) a Martině Hrabové za stať Between Ideal and Ideology: The Parallel Worlds of František Sammer (Umění LXIV, 2016, s. 137–166). Originální diplomy pro všechny oceněné navrhl Jan Šerých.