Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Oprava k rozhovoru Jindřicha Vybírala s Dorou Wiebenson

V rozhovoru Jindřicha Vybírala, Year Two Without Centropa: An Interview with Dora Wiebenson, Umění LXIV, 2016, s. 540–543 má pasáž na s. 540, řádek 13 správně znít: 

 

"She continued her professional development at New York University, where she earned her Master's thesis, on Tony Garnier's Cite Industrielle, in 1958 and her Ph.D. dissertation on Stuart and Reett's Antiquities of Athens, in 1964, both written under the supervision of Richard Krautheimer."

 

Za původně mylně uvedené jméno školitele, se Doře Wiebenson i našim čtenářům omlouváme.