Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Zachariáš vítězem 1. bienále mladých autorů časopisu Umění/Art

29. května 2015 byly na neformální slavnosti v Café Kampus vyhlášeny výsledky 1. bienále mladých autorů časopisu Umění/Art. Soutěže se zúčastnilo jednadvacet začínajících badatelů se čtyřiadvaceti příspěvky, které byly v letech 2013–2014 uveřejněny v impaktovaném časopise Umění/Art. První cenu získal Jan Zachariáš za článek Vincent van Gogh‘s A Pair of Shoes: An Attempt at an Interpretation (Umění LII, 2014, s. 354–370). Čestné uznání udělila porota Věře Laštovičkové za studii Architektur als „versteinerte Musik“: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber (Umění LII, 2014, s. 439–453) a Tomáši Murárovi za stať ‘The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II’: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar (Umění LII, 2014, s. 516–528). Originální diplomy pro všechny oceněné navrhl Jan Šerých.