Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Bienále mladých autorů časopisu Umění/Art

Od roku 2015 je pravidelně pořádáno Bienále mladých autorů časopisu Umění/Art. Do soutěže jsou zařazeny články, zprávy i příspěvky pro rubriku Archiv (nikoli však recenze), jejichž autoři nepřekročili v době odevzdání textu 35 let a které byly v Umění publikovány v uplynulých dvou letech. Porotu tvoří členové redakční rady a redakce Umění. Každý porotce může udělit nejlepšímu textu tři body, druhému v pořadí dva body a třetímu jeden bod. Příspěvek s největším počtem bodů vítězí. Autor nebo autorka vítězného textu získá originální diplom od Jana Šerých, publikace z nakladatelství Artefactum dle vlastního výběru v hodnotě 2000 Kč, předplatné dvou ročníků časopisu Umění a členství v porotě příštího bienále. Jeho výsledky budou vyhlášeny v roce 2017.

| pdf |