The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2016

Articles

Jiří Just – Martina Šárovcová

Bohemian Book Painting in the Early Modern Period in a New Context: An Illuminated Printed Book from the Property of the Bohemian Brethren Priest Vavřinec Orlík 

Česká knižní malba raného novověku v novém kontextu. Iluminovaný tisk z majetku bratrského kněze Vavřince Orlíka 

pp. 462–479

| detail |

Kateřina Horníčková – Michal Šroněk

Between Documentation, Imagination and Propaganda: Religious Violence in Prints Showing the Plundering of Monasteries in Prague 1611 

Mezi dokumentem, imaginací a propagandou. Náboženské násilí v grafikách zobrazujících plenění klášterů v Praze roku 1611

pp. 480–496

| detail |

Pavla Machalíková

‘Whence come these terrible images…’  How 19th Century Bohemia Began to Show  an Interest in Folk Art and Popular Imagery 

„Odkud pocházejí ty hrozné obrázky…“ K počátkům zájmu o lidovou kulturu a lidové výtvarné umění v 19. století v Čechách

pp. 497–515

| detail |

Reports

Ivo Hlobil

Karl IV. ohne Kaiserkrone im Historischen Museum der Stadt Wien

The Sculpture of Charles IV in the Vienna Museum without the Imperial Crown

pp. 516–522

| detail |

Pavel Brodský – Martina Šumová – Kateřina Lemberková

Kancionál táborský a malíři Ludvík a Kateřina Oberdorferovi 

The Tábor Hymnal and Artists Ludvík and Kateřina Oberdorfer

pp. 523–529

| detail |

Hana Tomagová

Die Wiederentdeckung des mittelalterlichen Wasserspeiers aus Goldenkron (Zlatá Koruna) auf Skizzen für die Edition Wiener Bauhütte

A Lost Medieval Gargoyle from the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Zlatá Koruna Rediscovered in Drawings for the Wiener Bauhütte Series

pp. 530–539

| detail |

Interview

Jindřich Vybíral

Year Two Without Centropa: An Interview with Dora Wiebenson

pp. 540–543

Reviews

Jan Zachariáš

Werner Hofmann, Die Schönheit ist eine Linie. 13 Variationen über ein Thema

pp. 544–546

Klára Benešovská

Jiří Fajt – Markus Hörsch – Vladislav Razím (edd.), Křivoklát – Pürglitz. Jagd, Wald, Herrcherrepräsentation

pp. 546–549

Milada Studničková

Ulrike Jenni – Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1390–1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV.und deren Umkreis

pp. 549–551

Peter Vergo

Monika Faber – Agnes Husslein-Arco (eds), Inspiration Photographie. Von Makart bis Klimt / Agnes Husslein-Arco – Alexander Klee (eds), Sünde und Secession / Sin and Secession. Franz von Stuck in Wien / in Vienna

pp. 552–554

Ondřej Hojda

Therese O’Malley – Joachim Wolschke-Bulmahn (eds), Modernism and Landscape Architecture, 1890–1940

pp. 555–557

Eva Novotná

Hubert Guzik, Čtyři cesty ke koldomu. Kolektivní bydlení – utopie české architektury 1900–1989

pp. 557–560

Annotations

pp. 561–564

Acquisitions of Art History Sources

pp. 566–567

Česká resumé / English Summaries

pp. 568–573

Obsah LXIV. ročníku Umění/Art / Contents of the 64th Volume of Umění/Art

pp. 574–575