The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2014

Articles

Eva Skopalová

The Mantegna Tarocchi and the View of the World in Northern Italy in the 15th Century

Tzv. Mantegnův tarot  a vize světa v 15. století v severní Itálii

pp. 502-515

| detail |

Tomáš Murár

‘The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II’: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar

„The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II”. Královská reprezentace a její vizualizace ve festivalové knize od Johna Ogilbyho a Václava Hollara

pp. 516-528

| detail |

Pavla Machalíková

Sacred Image in Bohemia in the First Third of the Nineteenth Century

Kultovní obraz v Čechách v první třetině 19. století

pp. 529-551

| detail |

Archives

Tomáš Jirsa

Živá tkáň uměleckého díla. Východiska a ozvuky biologie umění Wladimira Weidlého

Living Tissue of a Work of Art. Sources and Echoes of Wladimir Weidlé`s Biology of Art

pp. 552-555

| detail |

Wladimir Weidlé

Biologie umění

Biology of Art

pp. 556-562

Reviews

Arthur Saliger

Ivo Hlobil – Jana Hrbáčová (edd.), Gotické madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli

pp. 563-566

Ivo Hlobil

Jan Royt, Mistr Třeboňského oltáře

pp. 567-569

Radka Miltová

Michal Šroněk, De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

pp. 570-571

Martin Charvát

Karel Srp (ed.), Jan Zrzavý. Božská hra

pp. 573-576

Lenka Bydžovská

Derek Sayer, Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History

pp. 576-578

Annotations

pp. 579-582

Acquisitions of Art History Sources

pp. 583-585

Česká resumé / English Summaries

pp. 586-589

Markéta Theinhardtová

Roman Prahl a Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny

pp. 572-573

Obsah LXII. ročníku Umění/Art / Contents of the 62th Volume of Umění/Art

pp. 590-591