The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2017

Articles

Tomáš Murár

Nighthawks in The Age of Anxiety. Interpretation of the painting by Edward Hopper by means of the ‘Baroque eclogue’ of Wystan Hugh Auden

Noční dravci v Době úzkosti. Interpretace obrazu Edwarda Hoppera „barokní eklogou“ Wystana Hugha Audena

pp. 244–261

| detail |

Mateusz Grzęda

Façade of the House at the Stone Bell and a new Paradigm of Representation

Průčelí domu U Kamenného zvonu a nový typ reprezentace

pp. 214–225

| detail |

Dobrosława Horzela

Opus punctile and Stained Glass around 1400

Opus punctile a vitráže kolem roku 1400

pp. 226–243

| detail |

Reports

Peter Megyeši

„Et benedictus fructus ventris tui.“ K ikonografii Navštívení ve středověkých nástěnných malbách v Ochtinej a Koceľovciach 

‘Et benedictus fructus ventris tui’. The Iconography of the Visitation in the Medieval Wall Paintings in Ochtiná and Koceľovce

pp. 262–268

| detail |

Jana Zapletalová

Saly terreny zámku v Kroměříži a návrhy soch pro Podzámeckou zahradu

The Sala Terrena Rooms in Kroměříž Castle and the Designs for the Sculptures in the Castle Garden

pp. 269–262

| detail |

Reviews

Kateřina Horníčková

Milena Bartlová, Pravda zvítězila: Výtvarné umění a husitství 1380–1490

pp. 293–295

Ondřej Jakubec

Andrea Steckerová — Štěpán Vácha (edd.), Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

pp. 296–299

Nina Stainer

Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení / Die Bildhauerwerkstatt der Barockzeit in Mitteleuropa. Vom Entwurf zur Ausführung 

pp. 300–302

Marie Rakušanová

Karen L. Carter — Susan Waller (edd.), Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870–1914. Strangers in Paradise

pp. 302–308

Petr Ingerle

Hana Rousová, Abstrakce mezi centry modernity 1918–1950. Nejen o vztazích volného a užitého umění

pp. 308–310

Milan Pech

Zora Rusinová, Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku

pp. 311–313

Annotations

pp. 314–317

Acquisitions of Art History Sources

pp. 318–320

Česká resumé / English Summaries

pp. 321–326

Archives

Martina Koukalová

„Mám vám pověděti své dojmy z Moskvy a Leningradu“. Z cesty architekta Ladislava Machoně do SSSR

‘I’m to tell you about my impressions of Moscow and Leningrad’. Architect Ladislav Machoň’s trip to the USSR

pp. 283–292

| detail |