The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/2012

Articles

Josef Vojvodík

Vide de corps - tombeau vide. Die Kraft des Abwesenden: Das Kenotaph für Max Dvořák und die Dialektik des Visuellen von Georges Didi-Huberman

Vide de corps - tombeau vide: The Power of Absence A Cenotaph for Max Dvořák and the Visual Dialects of Georges Didi-Huberman

pp. 186-213

| detail |

Pavol Černý

Románská madona typu "sedes sapientiae" z české soukromé sbírky

The Discovery of a Sedes Sapientiae Romanesque Madonna in a Private Czech Collection

pp. 214-229

| detail |

Tomáš Gaudek

Misál Racka z Bířkova. Provenience rukopisu ÖNB cod. 1850

The Missal of Racek of Bířkov: Provenance of the Manuscript in the Austrian National Library, Codex No. 1850

pp. 230-243

| detail |

Blanka Kubíková

Il Principe dello Studiolo in Czech Collections: Two Portraits of Francesco de´Medici

Il principe dello Studiolo v českých sbírkách. Dva portréty Francesca de' Medici

pp. 244-254

| detail |

Radka Tibitanzlová - Štěpán Vácha

Pražský malíř Matěj Zimprecht (1624-1680). Životopis umělce v limitech historické paměti

Prague Painter Matthias Zimprecht (1624-1680): Biography of an Artist within the Scope of Collective Memory

pp. 255-280

| detail |

Jindřich Vybíral

Der tschechische Kubismus auf dem Markt symbolischer Güter. Ursprung und Grenzen eines Begriffs der Architekturgeschichte

Czech Cubism in the Market of Symbolic Goods The Origin and Limits of the Concept of Architectural History

pp. 281-292

| detail |

Reports

Michaela Šeferisová Loudová

Das Altargemälde aus Dub an der March und eine neugefundene Ölskizze des Malers Josef Stern

Oltářní obraz v Dubu nad Moravou a znovunalezená skica malíře Josefa Sterna

pp. 293-303

| detail |

Martina Hrabová

Studium či návštěva? Architekt Karel Hannauer jako zprostředkovatel zahraničních vlivů na českou avantgardní architekturu

Student or Visitor? Architect Karel Hannauer: A Bridge between Foreign and Czech Avant-Garde Architecture

pp. 303-311

| detail |

Recenze

Peter Vergo

The Eight: A Centenary Exhibition

pp. 311-314

Anna Habánová

Gabriela Kašková (ed.), Schattenseiten. August Brömse und Kathrin Brömse

pp. 314-316

Rostislav Švácha

Jane Alison (ed.), The Surreal House

pp. 316-318

Michaela Janečková

Martin Strakoš, Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.-50. let

pp. 319-321

Ondřej Hojda

Tomáš Valena - Tom Avermaete - Georg Vrachliotis (edd.), Structuralism Reloaded. Rule-Based Design in Architecture and Urbanism

pp. 321-323

Annotations

pp. 324-326 

Acquisitions of Art History Sources


pp. 326-332 

Česká resumé / English Summaries

pp. 333-340