The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2000

Editorial

Articles

Karel Srp

Strašná hrůza, přitažlivá

A Terrible Horror, but Alluring

pp. 127-135 (English summary)

| detail |

Josef Vojvodík

Oralizace a olfaktorizace oka. K psychologii čichového vnímání v díle Jindřicha Štyrského

The Oralization and Olfaktorization of the Eye. The Psychology of Olfactory Perceptions in the Work of Jindřich Štyrský

pp. 136-151 (English summary)

| detail |

Tomáš Winter

Jakub Obrovský a Jindřich Štyrský

Jakub Obrovský and Jindřich Štyrský

pp. 152-161 (English summary)

| detail |

Anja Tippner

K surrealistické estetice ruin. Textuální a vizuální fragmenty Jindřicha Štyrského k biografii markýze de Sade

A Surrealist Aesthetics of Ruins. The Textual and Visual Fragments of Jindřich Štyrský's Attempt at a Biography of the Marquis de Sade

pp. 162-169 (English summary)

| detail |

Jindřich Toman

The Dream Factory Had a Horror Division: Štyrský's and Toyen's Psycho-Covers from 1930's

V továrně na sny byla dílna na strach: Psycho-obálky Jindřicha Štyrského a Toyen z třicátých let

pp. 170-180 (Czech summary)

| detail |

Reviews

Milada Studničková

Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, II-IV. Knižní malba

pp. 181-187

Martin Mádl

Pavel Preiss, František Karel Palko

pp. 187-191

Helena Lorenzová

Radim Vondráček- Vít Vlnas (eds.), Biedermeier

pp. 191-194

Rostislav Švácha

Jindřich Vybíral, Století dědiců a zakladatelů

pp. 194-195

Otto M. Urban

Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), Julius Mařák a jeho žáci

pp. 195-197

Annotations

pp. 197-199

New Additions to the Literature on Art History

pp. 199-202