The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/1997

Articles

Josef Vojvodík

Pojetí struktury a uměleckého díla ve strukturální uměnovědě Hanse Sedlmayra (ve srovnání se strukturální estetikou Jana Mukařovského)

The Concept of Structure and the Work of Art in Hans Sedlmayr's Structural Art Theory (Compared with Jan Mukařovský's Structural Aesthetics)

pp. 3-25 (German summary)

Arthur Saliger

Zur Problematik der Fürstentore des Wiener Stephansdomes

On the Problem of the Princely Gates of the St Stephan Cathedral in Vienna

pp. 26-31 (Czech summary)

Hana Šedinová

Symbolika drahých kamenů v kapli sv. Václava

The Symbolism of Precious Stones in the Chapel of St Wenceslas

pp. 32-48 (English summary)

Antonín Jirka

Drei spätgotische Importe aus Nürnberg nach Mähren

Three Late-Gothic Imports from Nuremberg to Moravia

pp. 49-58 (Czech summary)

Ivo Kořán

Braunovy české počátky

Braun's Czech Origins

pp. 59-71 (German summary)

Markéta Večeřáková

Krematoria v české architektuře 10.-30. let 20. století

Crematoria in Czech Architecture from 1910-1939

pp. 72-92 (English summary)

Polemics

Karel Stejskal

Poznámky ke Krumlovskému sborníku

Notes on the Codex from Český Krumlov

pp. 93-96

Milena Bartlová

Odpověď Karlu Stejskalovi

An Answer for Karel Stejskal

p. 96

Questionnaire

Questionnaire

pp. 96-98

News

Jan Royt

The Internacional Conference on 'John of Luxemburg (1296-1346) and the Art of his Time'

pp. 98-100

Reviews

Milena Bartlová

Pavel Spunar a kol., Kultura středověku

pp. 100-103

Milena Bartlová - Klára Benešovská

Gotika v západních Čechách

pp. 103-107

Elizabeth Clegg

Der Traum von Glück

pp. 107-110

Tamara Bissell

Felix Jenewein

pp. 110-112

Vojtěch Lahoda

Kahnweiler, Picasso a spol.

pp. 112-114

Jiří Zemánek

Otto Gutfreund

pp.115-117

Anděla Horová

Bulletin Moravské galerie v Brně

pp. 117-118

New Additions to Literature on Art History

p. 119

Stylistic Conventions for Texts

p. 120