The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2008

Articles

Paweł Pencakowski

Gothic Paintings of the Chapel in the Tower of the Church of the Miechovits in Miechów

Gotické nástěnné malby v kapli věže klášterního kostela božehrobců v Miechówě

pp. 474-482

| detail |

Zuzana Všetečková

Gotické nástěnné malby v kryptě sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána v Kouřimi

Gothic Wall Paintings in St Catherine's Crypt at the Church of St Stephen in Kouřim

pp. 483-503

| detail |

David Leatherbarrow

Creative Movement: in Shaftesbury and Early Romanticism

Tvořivý pohyb: u Shaftesburyho a v raném romantismu

pp. 504-513

| detail |

Marcel Pencák

Nástup architektonické moderny a c. k. Česká vysoká škola technická

The Rise of Architectural Modernism and the Prague Polytechnic

pp. 514-528

| detail |

Shorter notices

Jiří Černý

Der Gebrauch der ältesten Einblattdrucke in Böhmen und Mähren: Das Publikum und sein Verhältnis zum gedruckten Bild bis etwa 1475

Použití nejstarších jednolistých grafik v Čechách a na Moravě: publikum a jeho vztah k tištěnému obrazu přibližně do roku 1475

pp. 537-547

| detail |

Archives

Lenka Bydžovská - Karel Srp

Adresát Jindřich Honzl. Dopisy a scénické návrhy Jindřicha Štyrského z Honzlovy pozůstalosti

Letters to Jindřich Honzl: Correspondence and Set Designs from Jindřich Štyrský in Honzl's Estate

pp. 529-537

| detail |

Reviews

Stefano Casciu

Hana Seifertová, Malby na kameni / Painting on Stone

pp. 548-550

Vít Vlnas

Lubomír Slavíček, "Sobě, umění, přátelům". Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939

pp. 550-552

Pavla Machalíková

Šárka Leubnerová, Wilhelm Riedel (1832-1876)

pp. 552-554

Karel Císař

Matthew S. Witkovsky, Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945

pp. 554-556

Annotations

pp. 557-559 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 560-565 

Česká resumé / English Summaries

pp. 566-571

Content of the 56th volume of Umění/Art

pp. 572-573