The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2007

Articles

Achim Timmermann

The Poor Sinners' Cross and the Pillory: Late Medieval Microarchitecture and Liturgies of Criminal Punishment

Smírčí kříž a pranýř. Pozdně gotická drobná architektura a liturgie potrestání zločinu

pp. 362-373

| detail |

Martina Šárovcová

Zmizelé renesanční iluminace

Vanished Renaissance Illuminations

pp. 374-386

| detail |

Neil Cox

The Origin of Masson's Massacres

Původ Massonových Vraždění

pp. 387-399

| detail |

Tomáš Winter

Contortionist, Caricature and the Grotesque Body

Hadí muž, karikatura a groteskní tělo

pp. 400-408

| detail |

Shorter notices

Ivan Pfaff

S. K. Neumann a česká výtvarná avantgarda

S. K. Neumann and the Avant-Garde in Czech Art

pp. 409-414

| detail |

Reviews

Jiří Roháček

Miloslav Pojsl, Sepulkrální památky na Moravě a Slezsku do roku 1420

pp. 414-416

Lubomír Konečný

Kaliopi Chamonikola (ed.), Lucas Cranach a české země. Pod znamením okřídleného hada

pp. 416-418

Michael Grünwald

Martin Mádl - Anke Schlecht - Marcela Vondráčková, Detracta larva juris naturae. Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov

pp. 418-420

Martin Mádl

Thomas DaCosta Kaufmann, Painterly Enlightenment. The Art of Franz Anton Maulbertsch, 1724-1796

pp. 420-425

Annotations

pp. 426-428 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 428-431 

Česká resumé / English Summaries

pp. 432-436