The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2019

Articles

Filip Srovnal

Der Triumphbogen für den kommenden Herrscher.Zur Ikonographie, Symbolik und Bedeutung der Skulpturendekoration der Nürnberger Frauenkirche

Vítězný oblouk pro přicházejícího Panovníka. K ikonografii, symbolice a významu sochařské výzdoby norimberského kostela Panny Marie

pp. 378–395

| detail |

Ivo Purš

Grotesque stucco motifs in the Hvězda Summer Palace

Groteskové motivy štuků v letohrádku Hvězda

pp. 396–416

| detail |

Taťána Petrasová

Pietro Nobile’s and Clemens Wenzel Lothar Me􏰀ernich’s Idea of the Summer Residence Königswart (1827–1840): a Modern Villa and an Experiment

Idea letní rezidence v pojetí Pietra Nobileho a Klementa Wenzela Lothara Metternicha. Moderní vila a experiment

pp. 417–439

| detail |

Reports

Zdeňka Míchalová – Matěj Kruntorád

The Madonna from Velké Meziříčí between the Reformation and Restoration

Madona velkomeziříčská mezi reformací a restaurováním

pp. 440–450

| detail |

Katarína Kolbiarz Chmelinová

The Birthplace of Jan Brokoff and its Sculptural Milieu

Rodisko Jána Brokoffa a možnosti jeho vplyvu na neskoršie pôsobenie majstra

pp. 451–463

| detail |

Reviews

Vít Vlnas

Martin Mádl (ed.), Benediktini I. a II. Barokní nástěnná malba v českých zemích

pp. 464–467

Petr Šámal

Caroline Sternberg, Kunstakademie und kulturelle modernisierung

pp. 467–470

Petra Kolářová

Pavla Machalíková – Tomáš Winter, Cirkus pictus

pp. 470–474

Nicholas Sawicky

Marie Rakušanová: Kubišta – Filla: Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce

pp. 474–476

Marcel Fišer

Martina Pachmanová (ed.): Ex-pozice

pp. 477–480

Annotations

pp. 481–485

Acquisitions of Art History Sources

pp. 486–488

Česká resumé / English Summaries

pp. 489–493