The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2022

Articles

Milena Bartlová – Jitka Šosová

Authenticity: a Critical Concept of the Construction of the New Canon of the Czech History of Modern Art

Autenticita: kritický pojem konstrukce nového kánonu českých dějin moderního umění

pp. 354–365

| summary |

Grégoire Extermann — Jana Zapletalová

The Hvězda Summer Palace in Prague, the Villa Trivulzio at Rome, and Giovanni Maria Stella

Letohrádek Hvězda v Praze, vila Trivulzio del Salone v Římě a Giovanni Maria Stella

pp. 366–382

| summary |

Marianna Placáková

Emancipation Despite Circumstances: The Prague Spring, (Dis)engagement on the Art Scene and the Emergence of Feminist Consciousness among Women Artists

Emancipace navzdory okolnostem. Pražské jaro, (ne)angažovanost na
výtvarné scéně a vznik feministického vědomí výtvarných umělkyň

pp. 383–405

| summary |

Reports

Stefan Bartilla

Prague – The City of Drawers

Praha – Město zásuvek

pp. 406–416

| summary |

Archives

Alena Kavčáková

The Original Plan by the Painter Georges Kars and F. V. Mokrý to Organise a Prague Exhibition of the École de Paris (1931)

Původní plán malíře Georgese Karse a F. V. Mokrého na uspořádání pražské výstavy École de Paris (1931)

pp. 417–440

| summary |

Reviews

Tereza Johanidesová

pp. 441–444

| summary |

Helena Čapková

pp. 448–450

| summary |

Jakub Stejskal

pp. 444–446

| summary |

Jindřich Vybíral

pp. 446–448

| summary |

Annotations

pp. 451–454

Česká resumé / English summaries

pp. 455–459