The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2020

Articles

Aleš Mudra

Towards the Gates of Paradise and Jerusalem: Meanings of the Relief on the Portal of the Monastery Church in Plasy

Towards the Gates of Paradise and Jerusalem: Meanings of the Relief on the Portal of the Monastery Church in Plasy

pp. 350–364

| detail |

Lenka Kerdová

1920s and 1930s Prague Architecture with Special Focus on the German Cultural Circle: Adolf Foehr, Fritz Lehmann, Rudolf Hildebrand

Pražská architektonická scéna dvacátých a třicátých let z pozice architektů německého kulturního okruhu. Adolf Foehr, Fritz Lehmann, Rudolf Hildebrand

pp. 365–377

| detail |

Markéta Svobodová

New Stimuli for Optophonetic Works: Reflections of Science in the Theoretical Texts of the Architect František Kalivoda

Nové podněty pro optofonetickou tvorbu. Kontakty architekta Františka Kalivody s Raoulem Hausmannem

pp. 378–388

| detail |

Reports

Jana Zapletalová

Newly Discovered Drawings by Architect Filiberto Lucchese

Nově objevené kresby architekta Filiberta Luccheseho

pp. 389–398

| detail |

Petra Willerthová

‘Gather round!’ On the Art Criticism of Miroslav Tyrš

‘Gather round!’ On the Art Criticism of Miroslav Tyrš

pp. 399–413

| detail |

Pavla Mikešová

The Picture Gallery of the Resistance Memorial in the Hvězda (Star) Summer Palace, 1921–1930: Seen Administratively as a Collection

The Picture Gallery of the Resistance Memorial in the Hvězda (Star) Summer Palace, 1921–1930: Seen Administratively as a Collection

pp. 414–429

| detail |

Reviews

Jan Klípa

Xavier Barral i Altet et al. (edd.), The Art of Medieval Hungary

pp. 434–437

Michaela Ottová

Ludmila Kvapilová, Vesperbilder in Bayern von 1380 bis 1430 / Susan Marti – Richard Němec – Marius Winzeler (edd.), Pražská Pieta v Bernu

pp. 438–443

Martin Šanda

Michal Šroněk – Kateřina Horníčková – Jan Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace

pp. 443–448

Katarína Bajcurová

Tomáš Winter – Pavla Machalíková (edd.), Jdi na venkov!

pp. 448–451

Marie Rakušanová

Ladislav Kesner, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota

pp. 451–454

Johana Lomová

Agata Jakubowska – Magdalena Radomska (edd.), After Piotr Piotrowski

pp. 454–456

Annotations

pp. 457–460

Česká resumé / English summaries

pp. 461–466

Obsah LXVIII. ročníku Umění/Art / Contents of 68th Volume of Umění/Art

pp. 467–468

Polemics

Ivan Foletti – Katarína Kravčíková – Adrien Palladino – Sabina Rosenbergová

Body as Medium, Artwork as Epicenter, Theory as Instrument

Tělo jako médium, dílo jako epicentrum, teorie jako nástroj

pp. 430–433