The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2006

Articles

Milena Bartlová

Jaká věda jsou dějiny umění?

Art History: What Kind of Science?

pp. 218-228 (English summary)

| detail |

Štěpán Vácha

Repräsentations- oder Krönungsornat? Zum Ursprung und zur Funktion des Zeremonialgewandes Ferdinands IV. aus dem Jahre 1653

Ceremonial or Coronation Vestments? On the Origin and Function of the Garment of Ferdinand IV from 1653

pp. 229-239 (Czech summary)

| detail |

Lubomír Slavíček

Dominik Kindermann (1739-1817): nové poznatky k jeho kreslířskému dílu

Dominik Kindermann (1739-1817): New Information about his Drawing Output

pp. 240-250 (German summary)

| detail |

Karel Srp

Zlom a odraz. K jednomu typu představového schématu kolem roku 1900

Rupture and Reflection. One Skeletal Pattern from around 1900

pp. 251-260 (English summary)

| detail |

News

Martin Zlatohlávek

K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého
v Kroměříži

The Provenance of Drawings from the Collections of the Olomouc Archbishopric in Kroměříž

pp. 271-277

| detail |

Archives

Zdeněk Kazlepka

"…il pittore ha gusto il genio di servirla, ma ancora di farsi onore." Z korespondence Giuseppa Marii Crespiho zvaného Lo Spagnolo Antoniu Rambaldovi hraběti Collalto e San Salvatore (1722-1734)

From the Correspondence between Giuseppe Maria Crespi, known as Lo Spagnolo, and Antonio Rambaldo Count Collalto e San Salvatore (1722-1734)

pp. 261-269

| detail |

Jindřich Vybíral

Max Dvořák a působení Antonína Matějčka na Uměleckoprůmyslové škole

Max Dvořák and Antonín Matějček's Position at the School of Decorative Arts

pp. 270-271

| detail |

Reviews

Ivan Hlaváček

Dalibor Prix - Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et Sepulcralia I. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek

pp. 277-278

Milena Bartlová

Evelin Wetter (ed.), Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471-1526). Kunst - Kultur - Geschichte

pp. 278-281

Sylva Dobalová - Taťána Petrasová

Ondřej Zatloukal, Et in Arcadia ego. Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

pp. 281-285

Tomáš Winter

Vanda Skálová - Tomáš Pospiszyl, Alén Diviš 1900-1956

pp. 285-287

Annotations

pp. 287-289 

New Additions to the Literature on Art History

pp. 289-292