The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2015

Articles

James Elkins – Richard Gregor

The Homonymic Curtain 

Homonymní opona

pp. 150-155

| detail |

Pavel Suchánek – Tomáš Valeš

Der Bildhauer Andreas Schweigl und die Sakralkunst in Mähren zur Zeit der josephinischen Reformen

Sochař Ondřej Schweigl a sakrální umění na Moravě v éře josefinských reforem

pp. 156-181

| detail |

Katarzyna Cytlak

Complexity and Contradiction in Central European Radical Architecture. Experiments in Art and Architecture in the 1970s

Složitost a protiklad ve středoevropské radikální architektuře. Experimenty v umění a architektuře v sedmdesátých letech 20. století

pp. 182-203

| detail |

Reports

Veronika Rollová

Otevírání Pražského hradu v šedesátých letech. Nerealizovaná alej Socialismu

The Opening of Prague Castle in the 1960s and the Never Implemented Plan for an ‘Avenue of Socialism’ (1959–1968)

pp. 209-220

| detail |

Reviews

Michael Ann Holly

Ján Bakoš, Discourses and Strategies: The Role of the Vienna School in Shaping Central European Approaches to Art History & Related Discourses

pp. 221-223

Klára Benešovská

Roman Lavička, Pozdně gotické kostely na rožmberském panství

pp. 223-225

Blanka Kubíková

Ingrid Štibraná, Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni. Obdobie prvých troch generácií rodu v 16.–17. storočí

pp. 225-229

Petra Oulíková

Jiří Fronek, Johann Hiebel (1679–1755). Malíř fresek středoevropského baroka

pp. 229-231

Dagmar Ždychová

Brouillon KUB, Les artistes cubistes et la caricature 1911–1918

pp. 231-233

Robert Silverio

Tomáš Pospěch (ed.), Česká fotografie 1938–2000 v recenzích, textech, dokumentech / Tomáš Pospěch, Myslet fotografii. Česká fotografie 1938–2000

pp. 233-235

Annotations

pp. 236-238

Acquisitions of Art History Sources

pp. 239-242

Česká resumé / English Summaries

pp. 243-247

Archives

Lubomír Konečný

Josef Krása: Jacob Burckhardt

Recently Discovered Writings by Josef Krása

pp. 204-208

| detail |